Mystical Warrior

I. Podstawowe prawa

Art.1. Każdy gracz zobowiązuje się do przestrzegania zapisów znajdujących się w Prawie i jego uzupełnianiach.
Art.2. Nieznajomość Prawa nie zwalnia od obowiązku przestrzegania jego postanowień.
Art.3. Najwyższą władzą dysponuje Administrator. Może wykorzystywać swoje uprawnienia w taki sposób, jaki uzna za stosowny.

II. Prawo własności / konta graczy

Art.1. Konto jest elementem umożliwiającym graczowi dostęp do gry.
Art.2. Konto ani zawarte w nim elementy (statystyki, bogactwa, dane postaci itd.) nie są własnością gracza.
Art.3. Wykorzystywanie zawartości konta bądź ich wymiana między kontami regulowana jest przez mechanizmy gry, oraz w wyjątkowych przypadkach przez Administrację.
Art.4. Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści kont bez zapowiedzi.
Art.5. Prawo do korzystania z konta
§1. Każdy gracz może korzystać tylko z jednego konta, odpowiadającego jednemu wcieleniu w grze. W przypadku złamania tej reguły, konta mogą zostać zablokowane lub usunięte.
§2. Logowanie się na kilka kont z jednego komputera (lub innego urządzenia umożliwiającego wejście do gry) nie jest równoznaczne z posiadaniem multikonta.
§3. Przypadki logowania się dwóch osób z jednego urządzenia (takie jak wspólne miejsce zamieszkania lub jednorazowa wizyta) należy zgłaszać Administratorowi.
§4. Niezależnie od tego, czy zostanie udzielona zgoda na wspólne logowanie, posiłkowanie się drugim kontem jest zabronione. W przypadku podejrzenia o "paśnikowanie" procedury nakazują sprawdzenie zapisu czynności dokonywanych na kontach.
§5. Ocena tego, czy doszło do czynu karalnego należy do Administratora.
§6. W przypadku wątpliwości Administrator może zablokować konto i zażądać wyjaśnień od podejrzanego. Jeśli gracz nie usprawiedliwi się w sposób dostateczny lub nie odpowie w żaden sposób, konta zostaną usunięte.
§7. Decyzja o tym, czy skasowane zostaną wszystkie konta, czy wszystkie poza jednym, należy do Administratora.

III. Ustawa o mieszkańcach i miejscach publicznych

Art.1. Mieszkańcem jest każdy, kto zarejestrował się, aktywował konto i zalogował na nie minimum raz. Mieszkańcy są równi wobec prawa, niezależnie od płci, rasy, klasy, czy też pełnionej funkcji.
Art.1a. Pojęcia "mieszkaniec" i "gracz" są w prawie uznawane za jednoznaczne.
Art.2. W ciągu 14 dni od założenia konta trzeba wybrać płeć, rasę i klasę swojej postaci.
Art.3. Po 8 tygodniach bez logowania się, konto może zostać uznane za nieaktywne i usunięte bez żadnego ostrzeżenia. Jeśli masz jakiś powód nieobecności, napisz o nim w profilu, razem z przybliżoną datą powrotu.
Art.4. Obraza innych graczy jest czynem karalnym. Decyzja o formie i wysokości kary należy do Administratora.
Art.5. Obraza postaci (a nie gracza) nie musi podlegać karze, gdyż może zostać uznana za część gry fabularnej.
Art.6. Za język powszechny w grze uznawany jest język polski.
Art.7. Kultura osobista:

§1. Zabrania się używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne, niezależnie od języka, w jakim zostały one wypowiedziane. Wyjątkiem są miejsca prywatne w przypadku, kiedy wszystkie osoby mające możliwość przeczytania danej wypowiedzi zgadzają się na używanie wulgaryzmów (na poczcie, w forach gildii i rodów). W miejscach publicznych użycie wulgaryzmów może zakończyć się blokadą wypowiedzi w danym miejscu.
§2. Zabrania się kierowania gróźb pod adresem mieszkańców, zarówno w miejscach publicznych jak i na poczcie.
§3. Zabrania się znieważania mieszkańców.
§4. Zabrania się używania zwrotów wzywających lub odnoszących się do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub innych przejawów dyskryminacji.
§5. Zabronione jest wszczynanie awantur i proowokowanie innych mieszkańców.
Art.8. Treści niezgodne z prawem mogą zostać usunięte bez ostrzeżenia, a decyzję o wysokości ewentualnej kary bądź nałożeniu blokady wypowiedzi podejmuje Administrator.
Art.9. Każdy gracz ma prawo zgłosić Administratorowi treści, które uzna za obraźliwe.
Art.10. Wobec graczy zachowujących się w sposób niewłaściwy, stosowane będą blokady zapobiegawcze, ograniczające możliwości do dalszego łamania prawa.

IV. Ustawa o imionach

Art.1. Każdy mieszkaniec krainy zobowiązany jest do posiadania imienia.
Art.2. Imiona muszą pasować do klimatu fantasy i nie mogą znacząco odbiegać od jego realiów. Imię musi pasować do płci postaci prowadzonej przez gracza.
Art.3. Imię nie może być używane przez więcej niż jedną osobę jednocześnie.
Art.4. Używanie imienia, które nosił wcześniej inny gracz, może być uznane za obrazę gracza.
Art.5. Ciąg znaków składający się na imię musi być słowem/słowami, które mogą spełniać rolę imienia. Nazwy przedmiotów, czynności, zjawisk mogą zostać uznane jako imiona nieprawidłowe.

§1. Imię może zawierać znaki specjalne takie jak apostrof lub myślnik tylko za zgodą Administratora. Podanie o takie imię należy wysyłać poprzez system zgłoszeń w opcjach konta.
§2. Imię nie może zawierać tytułów (n.p.: Sir, Lord, Mag, Lady, Hrabia, Książę) oraz nazw rang i postaci niezależnych (n.p.: Pan, Azash, Strażnik) występujących w grze.
Art.4. O tym czy imię jest zgodne z klimatem decyduje Administrator.
Art.5. Urzędnicy mogą zgłaszać do Administratora skargi na imiona niezgodne z klimatem. Ostateczną decyzję podejmuje Administrator.
Art.6. Imię może zostać uznane za niedozwolone bez podania przyczyny.
Art.7. Zbyt częste zmiany imion też mogą być podstawą do blokady opcji zmiany imienia.

V. Ustawa o profilach i avatarach

Art.1. Posiadanie profilu i avatara nie jest wymagane.
Art.2. Ze względu na to, że profil i avatar są widoczne dla wszystkich graczy, są one uznawane za miejsca publiczne. Jeśli treści zawarte w nich zostaną uznane za niestosowne, profil/avatar może zostać wyedytowany lub nawet usunięty.
Art.3. Możliwość edycji profilu może zostać zablokowana na koncie, na którym doszło do nadużyć związanych z zamieszczanymi tam treściami.
Art.4. Avatar powinien przedstawiać:
§1. Postać odgrywaną przez mieszkańca.
§2. Być zgodny z płcią i rasą postaci.
§3. Być obrazkiem klimatycznym, spełniającym odpowiednie wymogi rozmiarowe, oraz objętościowe.

Art.5.Avatar nie może:
§1. Przedstawiać postaci medialnych, tj. osób ze świata rzeczywistego.
§2. Być czyjąś karykaturą.
§3. Być aktem.
§4. Być grafiką nie zawierającą wizerunku postaci.
§5. Zawierać adresów stron internetowych.
§6. Zawierać treści obraźliwych, wulgarnych lub w inny sposób łamiących nakaz zachowania kultury osobistej.
§7. Sugerować posiadania innej rangi niż ta, która jest obecnie przydzielona danemu graczowi.
§8. Zawierać wizerunku znajdującego się już na avatarze innego gracza.
§9. Obrażać innych graczy bądź ich postaci.

Art.6. W przypadku, kiedy avatar zostanie uznany za niezgodny z prawem, może zostać skasowany a w niektórych przypadkach gracz może zostać pozbawiony możliwości ustawiania avatara.

VI. Ustawa o gildiach i rodach
Art.1. Gildie to organizacje umożliwiające graczom łączenie się w grupy o charakterze mechanicznym.
Art.2. Rody to organizacje umożliwiające łączenie się graczy w grupy funkcjonujące fabularnie jako rodziny oraz noszenie wspólnego nazwiska automatycznie dodawanego po imieniu postaci.
Art.3. Nazwa gildii/rodu nie może zawierać w sobie słów wulgarnych, obraźliwych, być nazwą znanej organizacji ze świata rzeczywistego. Dodatkowo musi ona być klimatyczna.
Art.4. Zarówno nazwy tych organizacji jak ich opisy (opis wewnętrzny, zewnętrzny oraz nazwy rang) traktowane są jako miejsce publiczne i obowiązują w nich reguły znajdujące się w ustawie o mieszkańcach i miejscach publicznych.
Art.5. Gildie zakładane przez graczy nie mogą nosić nazw grup i instytucji niezależnych znajdujących się w grze (Administracja, władze miast i regionów, świątynie Pana i Azasha itd.).
Art.6. Gildia powinna mieć co najmniej 4 członków. Jest to minimum niezbędne do jej dalszego funkcjonowania.
Art.7. Ród powinien mieć nie mniej niż dwoje członków.
Art.8. Gildie i rody mogą być usuwane przez Administratora bez żadnego powiadomienia.
Art.9. Reguły te nie dotyczą gildii nie założonych przez graczy (tzn. gildii niezależnych).

VII. Ustawa o walkach i kradzieżach

Art.1. Kradzieże (dostępne klasie złodzieja), w formie elementu gry mechanicznej, nie podlegają w żaden sposób jurysdykcji prawa i są ograniczone jedynie przez mechanizmy gry. Kary za nieudane kradzieże także wymierzane są złodziejowi przez mechanizm gry.
Art.2. Ograniczenia w atakach (wymogi poziomowe, odstępy czasowe, immunitety) nakładane są przez mechanikę gry. Regularne ataki na dana postać, zlecanie ataków bądź przyjmowanie zleceń, oraz ataki na ranne postaci nie są zabronione.

VIII. Interpretacja i aktualizacje prawa

Art.1. W przypadku nieścisłości i luk w prawie decyzja o rozstrzyganiu spraw wątpliwych należy do Administratora. Jeśli interpretacja prawa może być niejednoznaczna, to ani gracz ani urzędnik nie mogą wymuszać na nikim swojego własnego punktu widzenia na dany temat. Należy wtedy przekazać sprawę Administratorowi.
Art.2. Prawo nie działa wstecz. Wyroki, które zapadły jeszcze przed aktualizacją prawa nie mogą być zmieniane wedle nowej postaci kodeksu.
Art.3. Nowelizacje Prawa mogą zostać wprowadzone w każdej chwili. Prawa ogłoszone przez Administratora obowiązują wraz z chwilą ich wprowadzenia, chyba że napisano inaczej.
Art.4. Uzupełnienia Prawa zamieszczane w wieściach i na forum są prawomocne tylko wtedy, jeśli zostaną tam zamieszczone przez Administratora.
Art.5. Reguły obowiązujące na forum fabularnym są ustalane przez Urzędników. Każda aktualizacja prawa fabularnego musi zostać zatwierdzona przez Administratora.
  • Głosuj na MysticalWarrior w TOP50 Gry
  • Toplista-Gier
  • Internetowe RPG - Toplista gier przeglądarkowych
  • Toplista gier - RPG, MMORPG, Fantasy, Gry Online
  • Krypta Gier
Zmień styl: